Miniburza středních škol

Miniburza středních škol

08/11/2022
Základní škola

V rámci třídních schůzek 8.11. od 14.00 hodin představí zástupci středních škol regionu své školy. Žáci i rodiče mají možnost získat potřebné informace o škole, studijním programu, přijímacím řízení, uplatnění absolventů přímo v prostorách naší školy - v pavilonu 2. stupně. Zároveň přijedou i pracovnice Informačního  a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) z Prachatic, které poskytují informační a poradenské služby kariérového poradenství. Podají informace z těchto oblastí:

  • popis pracovních činností v povolání
  • vzdělanostní předpoklady a způsobilosti pro výkon povolání
  • osobnostní a zdravotní předpoklady pro výkon povolání
  • uplatnitelnost a perspektivy jednotlivých povolání na trhu práce