Listopad

Listopad

01/11/2023
Mateřská škola

Budeme pozorovat charakteristické znaky podzimu, změny v přírodě. Jak se příroda mění a připravuje na zimu, krásy zbarvujícího se listí na stromech a keřích. Společně přivítáme Martina na bílém koni. Seznámíme děti s nutností chránit si své zdraví v závislosti na počasí. Budeme využívat přírodních materiálů k nejrůznějším tvořivým činnostem a pohybovým aktivitám. Rozsvítíme stromeček na zahradě a přivítáme období Adventu.