Zobrazit navigaci

Základní údaje

Základní údaje o právnické osobě zapsané ve školském rejstříku

Název právnické osoby Základní škola a mateřská škola Čkyně
Adresa 384 81 Čkyně 155
Identifikátor právnické osoby IZO ředitelství 600063186
Právní forma příspěvková organizace
68544120
Bankovní spojení 661437349/0800
DIČ CZ68544120
Telefon / fax 388423218 / 388424042
Identifikátor datové schránky 42cmcjj
E-mail, internetové stránky info@zsckyne.cz, zsckyne@iol.cz, www.zsckyne.cz
Zřizovatel Obec Čkyně, 384 81 Čkyně 2 , IČ: 00250384
Zařazení do sítě škol 12. 3. 1996

Právnická osoba - Základní škola a mateřská škola Čkyně
vykonává činnost školy – poskytuje vzdělávání a vykonává činnost školských zařízení – poskytuje školské služby

Místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb

 • 384 81 Čkyně 155
 • 384 81 Čkyně 278

Součásti

 • Základní škola,    IZO: 107722054,  kapacita   360 žáků
 • Mateřská škola,  IZO: 107534142,   kapacita  100 dětí
 • Školní družina,    IZO: 114700176,   kapacita   75 žáků
 • Školní jídelna,     IZO: 102487839,   kapacita  400 stravovaných

Vedoucí pracovníci a hospodářští pracovníci

Ředitel Mgr. Stanislav Mauric
Zástupce ředitele Mgr. Václava Komínová
Zástupce ředitele pro MŠ Simona Šperlová
Vedoucí školní jídelny Hana Křížová
Hospodářka Helena Fleišmanová

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

 • Organizace vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny.
 • Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k základnímu vzdělávání.
 • Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími sek předškolnímu vzdělávání.
 • Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se k zájmovému vzdělávání.
 • Školní jídelna (Zařízení školního stravování) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, vztahujícími se ke školnímu stravování.
 • Organizace poskytuje zaměstnancům škol a školských zařízení závodní stravování v souladu s platnými předpisy.