Menu
© ZŠ_Čkyně
Kalendář
 
Hlavní strana
Vítejte na webových stránkách Základní školy a mateřské školy Čkyně.


 

Aktuálně

 

Vážení rodiče, milí žáci,
s vydáním vysvědčení a s posledním červnovým dnem skončil školní rok 2019/20, který ve druhém pololetí probíhal více než nestandardně.  Díky spolupráci rodiny a školy se nám podařilo náročné období společně zvládnout. Ohlédneme-li se zpět, můžeme konstatovat, že tato mimořádná situace byla náročná pro všechny tři strany - žáka, rodiče i učitele.  Byla založena na vzájemné vstřícnosti, ochotě, trpělivosti. Věříme, že čas, který jste věnovali v rámci distanční výuky svým dětem, se vrátí. Smyslem, cílem bylo a je, aby všichni žáci pracovali podle svých možností, aby se učili samostatnosti a zodpovědnosti. Vše nemusí být vždy stoprocentní, poučení z chyb nás přece také posouvá dále.  Věříme, že v novém školním roce 2020/21 budeme pracovat ve třídách a lavicích
se všemi dětmi.  

A čeká nás též posun v dosavadní vzájemné elektronické komunikaci, kterou jsme výrazně potřebovali a procvičili se žáky i rodiči při distanční výuce. Tehdy jsme využívali zejména možnosti emailu, webových stránek, vybraných sociálních sítí, vzdělávacích portálů, videokonferencí atd.

Od září spustíme rodičovský portál, který zobrazuje celkový přehled o školní práci žáka. Jedná se o zabezpečený systém přístupný pouze oprávněným osobám. Přístup do tohoto systému umožní rodičům i žákům operativnější komunikaci se školou, okamžitou informovanost o událostech ve škole, sledování prospěchu, kontrolu docházky, sledování termínů, sledování postupu a stavu plnění úkolů atd.

A již od posledního červnového týdne probíhají ve škole stavební úpravy – rekonstrukce podlahy v tělocvičně, poté bude následovat druhá etapa výměny oken a dveří. Na chodbách již čeká na svá místa nový školní nábytek. Ve třídách jsou nainstalovány nové keramické tabule. 

Pro nejbližší období přejeme všem klidné léto.

Vážíme si Vaší spolupráce.

Čkyně 30. 6. 2020

Mgr. Václava Komínová, zástupce ředitele
Mgr. Stanislav Mauric, ředitel

 
 
 

V průběhu druhého pololetí školního roku naši žáci každoročně postupují do okresních i krajských kol předmětových vědomostních soutěží a olympiád, (v období přerušení výuky byly soutěže pozastaveny).

 
 
Výsledky soutěží, olympiád a úspěchy našich žáků jsou na záložce Aktivity
 

 

  Ocenění společnosti Scio