Zobrazit navigaci

Příloha č. 2

k Vnitřnímu řádu školní jídelny Základní školy a mateřské školy Čkyně 

(ZÁKLADNÍ ŠKOLA)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVRZH VÝDEJE OBĚDŮ

Vstup do jídelny je povolen pouze osobám, které se v jídelně stravují (mají přihlášený oběd) a to v době od 11.30 do 13.45 hodin. 

Žáci vstupují do jídelny pouze za dohledu pedagogického dozoru.

 

ROZVRH VÝDEJE OBĚDŮ PRO ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

1.směna: od 11.35 do 12.10         2.směna: od 12.30 do 13.15        3.směna: od 13.25 do 13.45

 při organizování výuky jinak než ve vyučovacích hodinách (plavecký výcvik, výlet, exkurze),

lze výdej jídla uskutečnit mimo časový rozvrh, pokud vyučující dohodne změnu předem

s vedoucí ŠJ a nebrání tomu provozní důvody


VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY
Výdej stravy do jídlonosičů:

strávník ručí za čistotu vlastního jídlonosiče (za kvalitu jídla v jídlonosiči ŠJ neručí, jídlo je vařeno k přímé spotřebě na talíř).

  • ráno do 9,00 hod doručí strávník jídlonosič označený jmenovkou na určené místo (postranní vchod do školní kuchyně)
  • v 11,00 hod budou na stejném místě naplněné jídlonosiče připraveny k vyzvednutí

Stravování přímo v jídelně:

těmto strávníkům bude umožněn přístup do jídelny od 12.10 do12.30 hod. (mimo tuto dobu jim není vstup do jídelny povolen)

cizí strávníci používají pro vstup do jídelny pouze boční vchod

cizí strávníci se stravují ve vyhrazeném prostoru – výhradně „malá jídelna

Platnost od 1.3.2022