Listopad

Listopad

01/11/2022
Mateřská škola

Budeme pozorovat charakteristické znaky podzimu, změny v přírodě. Jak se příroda mění a připravuje na zimu, krásy zbarvujícího se listí na stromech a keřích. Společně přivítáme Martina na bílém koni. Seznámíme děti s nutností chránit si své zdraví v závislosti na počasí. Budeme využívat přírodních materiálů k nejrůznějším tvořivým činnostem a pohybovým aktivitám. Připravujeme vánoční besídku pro rodiče, při které se vypravíme na cestu k místímu kostelu a společně najdeme cestu do Betléma k Ježíškovi a splněným přáním. 

Aktivity: vítáme sv. Martna, rozsvícení vánočního stromu a cesta do Betléma

Soubory